Map Orientation Excercise 4Gdje je Petrova zabava?

Nalazite se u centru Novog Sada. Petar Vas je pozvao na zabavu i objasnio kako da na nju dođete. Rekao je: "Gledaj ovamo. Vidiš ovu mapu. E, ti si sad na Ulici Jovana Đorđevića. Idi njom na sever dok se ta ulica ne završi. Na kraju ulice Jovana Đorđevića biće jedan veliki bulevar. Pređi ga. Kad ga pređeš, ući ćeš u park. Idi tim parkom na sever, a kad izađeš iz parka, videćeš poštu. Kod te pošte skreni levo, a onda skreni u prvu ulicu desno. E, moja zabava je s leve strane ulice tačno kod slova "k" u imenu ulice. Klikni na vrh tog slova k."

Jump to the On-line Excercises Page |Jump to the On-line Introductory Syllabus |Jump to the On-line Intermediate Syllabus