IMENICE

First take your choice in field "CHOOSE" for right declination and then click on "ANSWER"-button:

Please set up Croatian, Serbian or Slovenian keyboard language and layout!

U štali su dva ____ i deset ____. (tele, jagnje)
Iz četiri ____ izlegla su se tri ____. (jaje, pile)
Mladje od dva ____ nije imalo ni ____. (dete, ime)
To su tri ____ ____. (opasan kriminalac)
Oni su ____ ____. (vrstan strelac)
Pevali su u horu sa ____ i ____. (radost, ljubav)
Za supu mu je trebalo malo ___ i teletina bez ___. (mast, kost)
Ušli su u prostoriju sa ____ (stari zidni sat - množina)
Volim putovanja starim ____. (voz - množina)
Na kolodvoru je bilo deset _____. (vlak)
Nestalo nam je ____. (brašno)
Na polici ima dovoljno ____. (šećer)
Taj je krevet ____ od onoga. (mek)
Ovo je ____ student na godini. (dobar)
Trażim neku _____ haljinu od ove. (elegantan)
Ovo je ____ prsten u radnji. (skup)
Gledali smo mnogo ____ ____. (interesantan film)
Razgovarali smo o ____. (drevna crkva - množina)
Nova knjiga obradovala je _____. (čitalac - množina)
Odvešću te ____ ____. (kola, kuća)
Autor: Gosia