Izaberite odgovor.

1. Ivana je bila u gradu. Vidio _________ na ulici.

je sam
nju sam
sam ga
sam je
sam


2.Juče smo vidjeli Mirka u gradu. Vidjeli __________.

smo ga
smo go
ga smo
smi ga
sme go


3.Marko je pričao Igoru i Zori. Marko ________ pričao.

je im
je ima
ima je
je jim
im je


4.Mi smo se obratili njima. Obratili _________.

smo se im
im smo se
smo im se
smi se im
ima se smo


5.Marko je vratio loptu Milanu. Vratio __________.

mu ju je
je mu ju
ju je mu
ju mi je
je ju mu


6.Da li je Milan dao cipele Nadi? Da li ___________ dao?

ih joj je
je ih joj
joj je ih
je joj njih
jej ih je