Upišite odgovor.1. Ona je došla , a već putuje dalje. (sinoć, noćas)


2. U blokadi učestvuje . (56 brod - slovima)


3.Uradio sam to mi je savest nalagala drukčije. (chociaz)


4. Telefon je zazvonio kad sam ušao. (akurat)


5.Išao je do kraja ceste. (aż)


6.Ona ne puši to škodi zdravlju. (kad/premda/jer/zbog)


7.Tačno je . (5:27 - slovima)


8.Pao je i uzviknuo . (krc/njam/cok/jao)


9.Čuo se samo silni vjetar: . (pst/krc/fiju)


10.Nećeš dobiti kartu, ne stojiš u redu. (iako/ako/ipak)


11.Nije dala fiziku. Matematiku je položila. (medjutim/iako/premda)