Click on title to read text: NOVO U KNJIŽARSKIM IZLOZIMA

Please set up Croatian, Serbian or Slovenian keyboard and Windows Central European layout!

Pick up an answer from the choice box and press the Answer button:

QUESTIONS 1
Kakvo je obrazovanje Rodoljuba Petrovića?
Kakvi karakter ima njegova knjiga?
Kako zove Petrovića akademik Antonije Isaković?
Koliko poglavlja ima knjiga?
Gdje su bili tekstovi pretežno obavljani?
O čime je knjiga?
Kakva pitanja stavlja sebi Petrović?
Šta naziva Petrović ''miš ispod mišolovke''?
Autor: Gosia