return to questions RETURN TO QUESTIONS


NINOVA NAGRADA MAKSIMILIJANU ERENRAJHU OSTOJIĆU

"Karakteristika" roman godine

Nagrađeni roman razmatra probleme vlastite krivice i odgovornosti u ratnom
vremenu. - Mudrost govora o sudbinama ljudi u najtežim vremenima 
NIN-ovu nagradu kritike za najbolji roman na srpskom jeziku, objavljen u
1999. godini, dobio je Maksimilijan Erenrajh Ostojić za knjigu
"Karakteristika", koju je objavio beogradski "Rad". Odluka
je doneta većinom glasova. Žiri je radio u sastavu: Aleksandar Ilić
(predsednik), Svetozar Koljević, Đorđije Vuković, Boško Ivkov i Teofil Pančić.
U obrazloženju žirija, koje je pročitao Aleksandar Ilić, kaže se da roman
"Karakteristika" na sveden, zgusnut, nesentimentalan a potresan način
kazuje množinu tragičnih ljudskih sudbina u Beogradu pod nemačkom okupacijom za
vreme Drugog svetskog rata. Dubinski psihološki i moralno sondiran, neposredan i
precizan u iskazu, autobiografski intoniran, "Karakteristika" je roman
savesti. Narator bespoštedno razmatra probleme vlastite moralne krivice i
odgovornosti u ratnom vremenu, i pleni hrabrošću samopreispitivanja. Roman je
prožet mudrošću govora o sudbinama ljudi u najtežim vremenima. Odluka 3:2
Za roman Maksimilijana Erenrajha Ostojića glasali su Svetozar Koljević, Boško
Ivkov i Teofil Pančić, a Đorđije Vuković i Aleksandar Ilić su svoje glasove dali
romanu Moma Kapora "Lep dan za umiranje", koji je objavio podgorički"Oktoih".
U najužem izboru, da podsetimo, bilo je osam romana: Ratomir Damjanović
"Sančova verzija", Milovan Danojlić "Balada o siromaštvu",
Vojislav Despotov "Drvodelja iz Nabisala", Maksimilijan Erenrajh
Ostojić "Karakteristika", Momo Kapor "Lep dan za umiranje",
Nikola Milošević "Nit miholjskog leta", Milorad Pavić "Kutija za
pisanje" i Zoran Ćirić "Prisluškivanje".

Konferencija za novinare, zakazana juče za 14 časova, kasnila je skoro sat i
po. To kašnjenje i veštačko stvaranje uzbudljive atmosfere postaje
tradicionalno. U iščekivanju odluke žirija čulo se i nekoliko duhovitih opaski,
koje su dobra ilustracija za atmosferu: "Je l' oni sad čitaju te
knjige" ili "Ma da nije ovo skrivena kamera"? Prva književna nagrada
Maksimilijan Erenrajh Ostojić (1921), rođen je u Travniku, od oca Jozefa
Erenrajha (iz Beča) i majke Ljubice Ostojić (iz Mostara). Tokom ratnih godina
radio je u pivari "Vajfert", a potom u "Navipu" i
"Jugometalu". Završio je pravni fakultet. Radio je kao novinar u
"Dugi", a od 1955. godine do penzionisanja u NIN-u. Stalni je saradnik
Kulturnog dodatka "Politike".

Njegove najpoznatije knjige su: "Između stvari i ništavila",
"Prevazilaženje apsurda kod Iva Andrića", "U traženju
smisla" i "Poslednji šabat".

Uz napomenu da mu je ovo prva književna nagrada, Maksimilijan Erenrajh
Ostojić, nije krio da je zbunjen i zatečen lepom vešću. Rekao je samo kratko da
nema ništa da kaže, jer sve što je imao, napisao je u knjizi. NIN-ovu nagradu
nije očekivao, a najveće šanse je davao romanu Moma Kapora "Lep dan zaumiranje".
Svečano uručenje NIN-ove nagrade biće u petak, 21. januara, u 13 časova, u
beogradskom "Aeroklubu". 

Z. Radisavljević

return to questions RETURN TO QUESTIONS