Fall 2007 Lab Sections


 line# day     time        TA       Drop Box
82138  M   9:40 AM-11:30 AM   Raiya Ebini      1
82143  M  11:40 AM- 1:30 PM   Raiya Ebini      2
82142  M   1:40 PM- 3:30 PM   Veysi Demir      3
82141  M   3:40 PM- 5:30 PM   Veysi Demir      4
82137  T   7:40 AM- 9:30 AM   Arlinda Hill      5
82132  T   9:40 AM-11:30 AM   Arlinda Hill      6
82131  T   1:40 PM- 3:30 PM   Martha Cassetti    7
82139  T   3:40 PM- 5:30 PM   Zhi Guo        8
82135  W   9:40 AM-11:30 AM   Raiya Ebini      9
87007  W  11:40 AM- 1:30 PM   Raiya Ebini      10
82133  W   1:40 PM- 3:30 PM   Veysi Demir      11
86270  W   3:40 PM- 5:30 PM   Veysi Demir      12
86271  TH  7:40 AM- 9:30 AM   Arlinda Hill     13
82134  TH  9:40 AM-11:30 AM   Arlinda Hill     14

          EMail Addresses
     Raiya Ebini    Raiya.Ebini@asu.edu
     Veysi Demir    Veysi.Demir@asu.edu
     Arlinda Hill   Arlinda.Hill@asu.edu
     Lauren Puglisi  lpuglisi@asu.edu
     Martha Cassetti  Martha.Cassetti@asu.edu
     Zhi Guo      Zhi.Guo@asu.edu
     Jianheng Liu   Jianheng.Liu@asu.edu
     Yong Wei     Yong.Wei@asu.edu