INTERMEDIATE VIETNAMESE
LESSON 10
Grammar Quiz  2


This grammar quiz emphasises on using the correct verbs of direction: ra , vào, lên, xuống, sang, and về.
Multiple choice
Type the correct verb of direction in the box provided.   Then click on the answer button to see if your answer is correct. 
 
1.  Bao giờ thì anh chị từ Sài GònHà Nội?
2.  Ở miền Bắc ai cũng mơ ước được Sài Gòn một lần cho biết.
3.  Mùa hè thì dân Sài Gòn thích  Ðà Lạt nghỉ mát.
4.  Ở Huếmột tuần rồi tôi sẽ Mỹ luôn.
5.  Không biết gia đình họ Mỹ từ bao giờ?
6. Từ Ðà Lạt Nha Trang mất mấy tiếng?
     
Back to Review Exercises
Copyright 2003 by Lê Pham Thúy-Kim