CHAPTER 10
GRAMMAR QUIZ #4

Review Luôn

Click on the button next to the correct meaning of luôn or luôn luôn or luôn miệng and luôn tay, luôn chân in each sentence.


1.Tôi luôn luôn đi cắt tóc mỗi tháng dù tóc mọc (to grow) dài hay ngắn
in a row
non-stop
often
right away

2.  Anh Hùng vừa chải đẩu cho khách vừa nói luôn miệng!
often
in a row
right away
non-stop

3. Nếu còn tiền, cô gửi luôn hai thùng bưu kiện này nhé!
right away
in a row
non-stop
often

4.  Họ đã định đi làm về là chạy ra sân bay đi Cali chơi  luôn.
non-stop
right away
in a row
often

5.  Muộn rồi! Thôi, đừng ghé bưu điện nữa!  Chúng ta về nhà luôn nhé!
often
in a row
non-stop
right away

6. Anh Minh muốn mua quà Noel nên ra ngân hàng rút luôn hai trăm đô!
often
right away
in a row
non stop

7. Hôm nay cô Loan gội đầu cho khách luôn tay mà chỉ được có $10.000 tiền boa thôi!
often
non-stop
in a row
right away

8. Tuần này em tiêu những gì mà đi đổi tiền luôn thế?
in a row
non-stop
right away
often


Back to Review 201
Created with software of Interactive Exercise Maker
Copyright 2001, LePham ThuyKim