CHÚNG TA NÓi


CHAPTER 11
Grammar Quiz

This grammar quiz  emphasizes the use of grammar points as well as vocabulary 
introduced in chapter 11
Section 1:   Multiple choice exercise. 
Check the most correct answer for each question.
 1. A: Tôi không biết nên cắt kiểu tóc nào đây?

 2. B: ..........................................................................?
  [A] Anh chẳng cắt kiểu nào?
  [B] Anh cắt kiểu nào chẳng được?
  [C] Anh chẳng được cắt kiểu nào ?

   
 3. A:  Chúng mình nên đi xem phim hài nào tối nay?

 4. B: ..........................................................................?
  [A] Xem phim hài nào chẳng được?
  [B] Anh muốn xem phim hài gì chẳng được?
  [C] Xem phim hài đâu chẳng được?

   
 5. A:  Chúng ta nên đi câu cá ở cái hồ nào?

 6. B: ..........................................................................?
  [A]  Ði lúc nào chẳng được?
  [B]  Ði hồchẳng được?
  [C]  Ði hồ nào chẳng được?

   
 7. A:  Sáng mai anh có muốn đi trèo núi không?

 8. B:  Muốn chứ! ............................................................
  [A] Miễn là ngày mai trời không mưa là được.
  [B] Ði trèo núi ở đâu mà chẳng được?
  [C] Ði trèo núi nào chẳng được?

   
 9. A:  Tối mai chúng ta đi nhảy đầm nhé?

 10. B:  Ừ, ............................................................
  [A] mình về nhà miễn là trước nửa đêm.
  [B] miễn là mình về nhà
  trước nửa đêm.
  [C] trước nửa đêm miễn là mình về nhà.

Section 2:     Matching exercise.
Use miễn là  to connect phrases from column A to column  B to complete sentences. 
Type the correct number in the box provided, then check the answers.

A
B
Tôi thích nấu nướng cả ngày miễn là  1. nước không lạnh quá.
Ch Lan xem ti vi suốt ngày miễn là  2.  phim đó không phải là phim buồn.
Anh Minh bơi được 2000 mét miễn là  3. có nhiều chương trình ca nhạc hay
Phim nào cô Bích cũng thích xem miễn là  4. có nhiều người thích ăn.
Chị Khanh chụp ảnh ở đâu cũng được miễn là  5.  chị có máy ảnh tốt.

 

Back to Review Exercises

Copyright 2006 by Lê Pham Thúy-Kim