CHÚNG TA NÓI

CHAPTER 2:  Traveling to Vietnam

Grammar Quiz 1


This grammar quiz  emphasizes the use of grammar points as well as vocabulary introduced in chapter 2 of Chúng ta nói ......2  text.Section 1: Multiple choice 
Check the most correct answer for each question.

1.  Chuyến bay từ Sài Gòn _____ đến chưa?
[A] sẽ
[B] sắp
[C] mới

2.  Chuyến tàu 7 giờ hết vé rồi à?  Thế, chuyến 8 giờ ____ vé nào không, cô?
[A] có 
[B] còn
[C] hết
 

3.  Ðường phố Niu Yoóc và Sài Gòn rất ____ xe cộ!
[A]  có
[B]  lắm
[C] đông

4.  Lớp học này ____ bàn ghế quá!
[A] vắng
[B] ít
[C] đông

5.  Chuyến bay này ____ khách vì ít người thích bay đêm.
[A] lắm
[B]nhiều
[C] vắng

6.  Ai ___ thích đi tham quan vịnh Hạ Long cả.
[A] có
[B] cũng
[C] không


Section 2:  Matching exercise
Match the phrases in columns A and B to complete the sentence . 
Type the correct number in the box provided, then check the answers.
 
A
 
B
Xin lỗi cô, chuyến bay 358 1.  thì tiện nhưng không nhanh.
Ði tham quan vào ngày thường thì 2.  cũng đông người.
Ði du lịch bằng ô tô  3. sắp hạ cánh chưa?
Tôi thích ngồi gần lối đi; 4. vắng khách du lịch hơn.
Cuối tuần nào sân bay  5. vậy anh còn ghế nào không?
 
 
Copyright 2004 by Lê Pham Thúy-Kim