CHÚNG TA NÓI

CHAPTER 3: Climate and Weather

COMMUNICATIVE EXERCISE

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer.  Then click on answer button to check your answers.


1.  You want to know today's temperature.  You ask:
a. Hôm nay trời như thế nào?
b. Hôm nay trời nóng bao nhiêu độ?
c. Trời nóng lắm không?
  2.  You wants to know if it is going to rain tomorrow.
  a. Ngày mai  sẽ mưa mấy giờ?
  b. Ngày maiy mấy giờ có mưa?
  c. Ngày mai trời có mưa không?

  3.  Someone wants to know the highest temperature of today.  You reply:
  a. Nhiệt độ nóng/cao nhất hôm nay là 40 độ C.
  b. Hôm nay trời nóng và khô.
  c. Hôm nay trời nóng quá.

  4.  You want to know the average temperature during the winter months in Huế.
  a. Mùa đông ở Huế lạnh không?
  b. Nhiệt độ trung bình ở Huế  vào mùa đông là bao nhiêu?
  c. Nhiệt độ cao nhất ở Huế vào mùa đông thế nào?

  5.  You prefer living in warm climate to cold climate.
  a. Tôi thích sống ở khí hậu ấm áp hơn khí hậu lạnh lẽo.
  b. Tôi không thích thời tiết lạnh .
  c. Tôi thích trời nóng hơn.

  6.  It was raining cats and dogs last night.  No wonder the streets are flooded today.
  a. Thảo nào trời mưa như trút nên đường bị lụt lội.
  b. Trời mưa như trút tối hôm qua, thảo nào đường bị lụt.
  c. Thảo nào hôm nay trời bị lụt vì trời mưa to tối qua.

  7.  You want to know the weather forecast for tomorrow.
  a. Ngày mai trời đẹp không?
  b. Ngày mai thế nào?
  c. Dự báo thời tiết cho ngày mai thế nào?

  8.  You want to find out what the weather is like in December in Saigon.
  a. Thời tiết Sài Gòn vào tháng 12 như thế nào?
  b. Tháng 12  Sài Gòn có lạnh không?
  c. Sài Gòn tháng 12 trời làm sao?

  9. Someone wants to find out if you like the humid heat. You reply:
  a. Tôi không thích trời nóng và ẩm.
  b. Trời vừa nóng vừa ẩm hả? 
  c.  Tôi không thích trời nắng.


Back to Review Exercises
Copyright 2004 byLê Pham Thúy-Kim