Viết chính tả - Dictation Exercise

Gia phả

  
Listen to the reading of the passage.  Fill in all the gaps with one word in each gap. Then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get the equivalent in English. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
 
Người Việt có một rất hay, đó là . Theo của tôi, cha ông ta đã vào đó một rất hay. Đó là . với của cha mẹ trong một , , của một gia đình có tạo nên một trong nhà. Không cần nói, con cái trong gia đình phải hiểu là, cha mẹ mình tôn trọng ông bà mình, thì mình phải tôn trọng cha mẹ mình. Cứ thế cứ thế, đời này sang đời khác. Bên cạnh đó, một là một để các , hỏi han nhau, nhau.

Tuy nhiên, làm thế nào để nhớ ngày của ông bà ? Bởi thế, nước có sử, nhà có phả. là một tên tuổi, thân thế của một dòng họ, trong họ và . Có mới có . cho mỗi gia đình , các , và là vật trong gia đình, .

*Trích đoạn trong Gia phả truyền thống và hiện đạiPOST-ACTIVITIES
Viết tóm tắt ý chính của bài đọc này.