CHÚNG TA NÓI
CHAPTER 6
Grammar Quiz

This grammar quiz  emphasizes the use of grammar points as well vocabulary introduced in chapter 6.Section 1:   Multiple choices exercise. 
Check the most correct answer for each question.
 1. Người đàn bà mặc áo đỏ _____ của anh?

 2. [A] là ai

  [B] là gì

  [C] là cô   
 3. Anh và cô ấy _____ với nhau như thế nào?

 4. [A] có họ

  [B] họ hàng

  [C] là họ   
 5. Em có gọi chồng của cô giáo là thầy được không ?  ____!

 6. [A] Phải chứ

  [B] Có chứ

  [C] Ðược chứ!   
 7. Ngày mai chúng ta đi thăm ông bà nội nhé!  _____!

 8. [A] Sẽ thăm chứ

  [B] Ði chứ

  [C] Có chứ!


   
 9. Chị cứ  gọi bố mẹ của bạn bằng "bác" ____ .

 10. [A] là xong

  [B] là đúng

  [C] là được   
 11. A: Ông nội anh còn ở với gia đình anh ____ 

 12. B: Còn chứ!  Ông anh già rồi làm sao sống một mình được?
  [A] à?

  [B] sao?

  [C] chứ?
Section 2:     Matching exercise.
Match the phrases in columns A and B to complete the sentence . 

Type the correct number in the box provided, then check the answers.

 
A
 ANSWERS
B
Xin lỗi bà, bà và ông Long
1. là được.
Em nên xưng hô
2. có họ với nhau, phải  không ạ?
Anh có muốn gặp bố mẹ em không?
3. gọi  là "thầy" chứ!
Thầy giáo có trẻ thì cũng phải 
4. với bạn của anh như thế nào?
Em cứ gọi bố anh là chú
5. Muốn chứ!