CHÚNG TA NÓI
CHAPTER 6
Vocabulary Quiz 2:  Kinship

The following trivial questions developed by the students of class VTN 201-Fall 2001.Multiple choice exercise
Choose the best answers, then click on the  Answer Button to see if your answer is correct.

1.  Ai là vợ của con trai?
[A] con rể
[B] con dâu
[C] con nuôi

2.  Mẹ vợ của cha là ai?
[A] bà ngoại
[B] vợ của ông nội
[C] mẹ của thím

3.  Ai là vợ của em vợ của cha? 
[A] thím
[B] cậu
[C] mợ

4.  Ai là con trai của em gái của cha?
[A] anh họ
[B] con của dì
[C] em họ

5.  Em (trai) chồng của mẹ là ai?
[A] chú
[B] con trai
[C] em họ

Con rể của bà ngoại là____?
[A] bác
[B] cậu
[C] chú hay dượng

7.  Ai là em dâu của mẹ?
[A] mợ
[B] cô
[C] thím

8.  Con của cậu mợ hay chú thím hay cô chú là _____?
[A] em họ
[B] anh rể
[C] anh  họ


 

     
 
Back to Review Exercises
Copyright 2006 by Lê Pham Thúy Kim