Dictation Exercise - Viết chính tả

Listen to the reading of the passage first. Fill in all the gaps, type one word in one gap, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. Note that you will lose points if you ask for hints!
 
phoHN.jpg
Phở Hà Nội

tới Hà Nội không không tới phở. Phở Hà Nội từ kỷ 20 với những cái tên phở Thìn, phở Giảng, phở Đông Mỹ bán . Ngày nay, có tìm những khá ngon ở Bờ Hồ, Bát Đàn, Lý Quốc Sư, Lò Đúc. phở bò ông Thìn hơn 50 năm, và mở tới 7 hàng ở Hà Nội. Hà Nội nay ăn cả phở gà, nhưng theo ăn chỉ có phở bò mới là Hà Nội.

Ăn phở Hà Nội phải là phở bò . thơm, ngon. Phở mà ăn với , với bánh hay là với như người ăn bây giờ không được. Phở thì rất . Ngày xưa, những hàng phở phố thì phố đã nước phở ...POST-DICTATION ACTIVITIES:
1. Write a short summary of main ideas of the above passage in ENGLISH.
2. Em đã ăn mấy loại phở rồi? Em nghĩ gì về ý kiến trong bài?