Chúng ta nói


CHAPTER 9: Mua Sắm

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer, then click on the answer button to view correct answers.

 1. You want to buy a pink blouse size 38.   You tell a salesclerk:
  a.  Chị cho tôi mua một chiếc áo màu hồng số 38.
  b.  Tôi muốn xem một áo hồng 38.
  c.  Cho tôi xem một áo hồng cỡ 38.

   
 2. You want to try a longer pairs of pants.  You ask:
 3. a. Anh cho tôi một quần dài.
  b. Anh có chiếc quần nào dài hơn không?
  c. Anh có chiếc quần nào dài không?

   
 4. You want to bargain, so you tell the salesclerk:
  a.  Đắt quá!
  b.  Bớt đi.  Đắt quá!
  c.  Chị bớt cho tôi đi.  Năm mười ngàn nhé?

   
 5. A salesclerk wants to know the size of your shoes.  You reply:
  a.  Có lẽ cỡ 38.
  b.  Tôi đi giầy cỡ nào?
  c.  Tôi muốn mua dép số 7.

   
 6. You want to find out how much fabric needed to make an outfit.  You ask:
  a.  Bao nhiêu vải may một bộ quần áo được?
  b.  May một bộ quần áo mất bao nhiêu vải, chị?
  c.  Mấy mét vải may một bộ quần áo?

   
 7. You want to know how much a pair of leather shoes costs.  You ask:
  a.  Đôi giầy da này bao nhiêu tiền chị?
  b.  Bao nhiêu tiền đôi giầy?
  c.  Mấy đồng đôi giầy này?


 8. You want to find out how much it costs to have a traditional tunic and a long trouser made.  You ask a seamstress:
  a.  Tiền công may một cái áo dài và một cái quần bao nhiêu tiền?
  b.  May áo dài và quần bao nhiêu?
  c.  Tiền may áo dài và quần nhiều không?.
   

 9. You want to find out the length and the width of a piece of fabric. You ask:
  a.  Mảnh vải này dài mấy mét và khổ rộng bao nhiêu?.
  b.  Vải này dài và khổ bao nhiêu mét?
  c.  Mảnh vải này có khổ bao nhiêu và dài bao nhiêu?


 10. You want when you pick up a custom-made VN traditional dress. You ask a seamstress:
  a.  Tôi lấy áo dài bao giờ?
  b.  Bao giờ tôi lấy áo dài được?
  c.  Tôi lấy áo dài ngày mai được hả?

   
 11. You want to find out your friend's most favorite color. You ask:
  a.  Bạn mầu ưa thích là gì?
  b.  Bạn thích mầu gì khôngì?
  c.  Bạn ưa thích mầu nào nhất?

    

Back to Review Exercises
Copyright 2007