Chúng ta nói

Chapter 9 - Dictation Exercise

  
Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. Note that you will lose points if you ask for hints!
dict9.jpg

thu Ralph Lauren

Nếu bạn đang tìm ý cho một áo vào này thì bộ của Ralph Lauren hẳn sẽ làm bạn . rêu ghi cho bạn trong trời . Bạn có thể đà với những rất của nhà kế này.

dict9_2.jpg
Chọn nâu cho chàng

nâu luôn là lý cho bạn dù ở kỳ nào nó không bao giờ mà còn tạo được sự . Những đây được kế đơn nhưng thể được sự trẻ trung, động.

dict9_3.jpg
Chọn áo

đông là lúc chưa hẳn nhưng sáng và chiều tối nhiều gió và . Vì thế, là bạn chọn mua một áo len hoặc vest cách . Và nhớ là phải khi ra phố nhé!