INTERMEDIATE VIETNAMESE


CHAPTER 9
Grammar Quiz

This grammar quiz  emphasizes the use of grammar points as well as vocabulary introduced in chapter 9




Section 1:   Multiple choice exercise. 
Check the most correct answer for each question.
 1. A: Cô Khanh  mặc số mấy?

 2. B: Em không nhớ rõ.  ___ số 36 thì phải.
  [A] Áo
  [B] Hình như
  [C] Cô ấy

   
 3. A:  Chiếc áo này rộng quá.

 4. B:  ______ chiếc này vừa hơn.
  [A] Tùy
  [B] Hình như
  [C] Chắc 

   
 5. Chiếc quần này chật quá.  Còn chiếc áo kia _____ sao?

 6. [A]  thì
  [B]  làm
  [C]  tôi

   
 7. A:  Không hiểu sao hôm nay ông ấy đến muộn quá!

 8. B:   ______ ông ấy bị kẹt xe.  (traffic jam)
  [A] Thảo nào
  [B] Có lẽ
  [C] Dĩ nhiên

Section 2:     Matching exercise.
Use chắc to connect phrases from column A to column  B to complete sentences . 
Type the correct number in the box provided, then check the answers.
 
A
ANSWERS
B
Màu này đẹp và tươi chắc 1.  là quần của Long rồi.
Chiếc nhẫn vàng này chắc 2.  thì đắt hơn Cần Thơ rồi!
Kiểu váy này ngắn quá chắc 3.  Hằng thích lắm!
Chiếc quần bò này dài quá chắc 4.  đắt hơn chiếc kia nhiều!
Ði mua sắm ở Sài Gòn chắc 5.  chỉ cần 60 cm vải là đủ.
Back to Review Exercises
Copyright 2003 by Lê Pham Thúy-Kim