CHƯƠNG 10 - Chạy việc vặt

Viết chính tả

  
Listen to the dictation. Fill in all the gaps, one word per gap. Then press "Check" to check your answers.
1. dict10_1.mp3

Kinh doanh game lấn sang ảo (virtual)

thanh VTC Paygate của VTC có hơn 8 sau 2 năm . Ông Phan Sào Nam – Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến – VTC Online cho biết, khi mới game, VTC dự phát triển paygate.vtc.vn thành cổng thanh có lượng đông nhất Việt Nam. VTC Paygate tương tự như một với các chức năng: Thanh , () , trao . Hàng tháng có 30-35 được quy thành ảo Vcoin và trong hệ thống này.

2. dict10_2.mp3
Dịch vụ hoa
hoa là dịch vụ "chúc mừng" hoặc "chia buồn" có kèm theo vật phẩm, được sử dụng nghiệp vụ , để phát đến , được gọi tắt là " hoa".

Bưu Điện chỉ nhận gửi hoa trong giờ mở cửa của và phát hoa trong thời gian từ 07 giờ 30 đến 20 giờ.
Muốn , phải trả thêm cước vì nơi phải liên hệ trước khi với nơi phát bằng .