CHƯƠNG 13 - Hình dáng & tính tình

Mặt mũi - Facial features

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Cheeks.gif
malum.jpgmá lúm đồng tiền
mat.jpgmắt
matbocau.jpgdove eyesmắt bồ câu
crosseye.jpgcrossed eyesmắt lác
ocnhoi.jpgmắt ốc nhồi
face.jpgmặt
oval face.jpgmặt trái xoan
round face.jpgmặt tròn
squareface.jpgmặt vuông
lips.jpgmôi
full_lips.jpgmôi dầy
thinlips.jpgmôi mỏng
mouth.jpgmồm
mouth.jpgmiệng (the use of miệng is more polished than mồm)
flat_nose.jpgflat nosemũi tẹt
muicao.gifmũi dọc dừa
BeautyMark.jpgmolenốt ruồi (North VN); mụn ruồi (South VN)
buckteeth.JPGbuck teethrăng vẩu
scars.jpgsẹo / thẹo
forehead.jpgtrán
mattihi.jpgsmall eyesmắt ti hí
matxech.jpgslanted eyesmắt xếch