`
INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 19

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer.  Then click on answer button to check your answers 1.     You want to offer condolences to a friend.  You say:
a.  Xin thành thật chia buồn với bạn và gia quyến.
b.  Chia buồn với bạn nhé.
c.  Chúc bạn không buồn nhiều nữa.

2.     You want to write condolences to a friend who just lost his mother and they are Buddhist.
a.   Cầu mong bác sớm về đất Chuá.
b.   Xin thành thật chia buồn với bạn và cầu chúc hương hồn bác sớm tiêu diêu nơi đất Chúa.
c.   Xin thành thật chia buồn với bạn và cầu chúc hương hồn bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

3.     You want to extend a wish to a friend who just got married in a greeting card.  You write:
a.  Chúc mừng bạn có người chồng tốt.
b.  Chúc hai bạn yêu nhau đến khi đầu bạc răng long.
c.  Chúc hai bạn làm ăn phát tài bằng năm bằng mười năm ngoái.

4.    You want to make sure your friend follow your car to get to your house.  You say:
a.  Chị cứ theo xe tôi về nhà tôi nhé.
b.  Theo tôi, chị nên đi sau tôi.
c.  Ði theo tôi đi.

5.    You want to write a card for your friend's sister who is going to get married.  You write:
a.   Xin chung vui với hai họ và chúc hai em một đời hạnh phúc bên nhau.
b.   Chúc hai  em tăng phúc tăng thọ.
c.   Chúc hai em dồi dào sức khỏe và yêu nhau nhiều.

6.    You want to know what to offer to the deceased at a funeral; you ask a VN friend:
a.   Theo anh, tôi nên tặng quà gì?
b.   Theo anh, tôi nên phúng gì?
c.   Theo anh, tôi nên mừng  gì?

7.     You want to know what present to buy for a wedding; you ask a VN friend:
a.   Theo anh, tôi nên cho quà gì?
b.   Theo anh, tôi nên phúng gì?
c.   Theo anh, tôi nên mừng đám cưới cái gì?

 

8.     You want to know how long the mourning period for spouse in VN is.  You ask your teacher:
a.   Thưa thầy, người Việt Nam để tang vợ hay chồng bao lâu?
b.   Bao lâu người Việt Nam để tang vợ hay chồng?
c.   Để tang vợ hay chồng bao lâu, cô?

 

9.     You want to know when a wedding ceremony will take place.  You ask a bride maid:
a.   Hôn lễ bắt đầu mấy giờ rồi?
b.   Mấy giờ hôn lễ cử hành, cô? 
c.   Khi nào làm đám cưới, chị?Back to Review Exercises
Copyright 2004 by Lê Pham Thúy-Kim