INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 19:   Weddings and Funerals
Grammar Quiz

This grammar quiz reviews the use of grammar points introduced in chapter 19.A.   Different meanings of để
       Check the most correct meanings of đi in the following sentences:
 
1.   Họ đểngày mai mới đưa đám ma ra nghĩa địa.
2.  Nhà trai sẽ đểlễ vật ở đâu đây?
3.  Chị Khanh đi may áo dài đểlàm phù dâu cho bạn.
4.   Anh đểtôi đi mua hoa phúng đám ma cho.
5.   Ðể đếntối hãy đi anh.
6.   Ðểlàm đám cưới theo phong tục VN, họ phải có lễ gia tiên.

B.  Different meanings of theo
      Check the most correct meanings of theo in the following sentences:
 
1.   Họ hàng nhà trai theongười chủ hôn đi rước dâu.
2.  Anh Khanh đi theochú rể và cô dâu đi theo chụp ảnh đám cưới.
3. Theo thầy bói thì sống chết có số cả.
4. Theophong tục Việt Nam thì lễ cưới sẽ được cử hành ở nhà gái rồi đến nhà trai.
5. Chị Hạnh đẹp nên có nhiều người đi theolắm.


Back to Review Exercises
Copyright 2004  byLê Pham Thúy-Kim