`
INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 21

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer.  Then click on answer button to check your answers 1.     You want to stress that besides dogs and cats, you also raise birds. 
        You say:
a.  Ngoài ra chó mèo, tôi còn có chim nữa
b.  Ngoài chó và mèo, tôi còn nuôi chim nữa.
c.  Ngoài con chó và con mèo còn có con chim.

2.     You wish to have a chance to visit Vietnam next year.  You say:
a.   Ước gì tôi được đi du lịch Việt Nam năm sau.
b.   Sang năm tôi được đi du lịch Việt Nam.
c.   Tôi ước đi du lịch Việt Nam.

3.    You don't think it's going to rain today; but if it is you still go out, so you
       tell a friend:
a.  Tôi cũng đi trời nếu trời mưa.
b. Nếu trời mưa tôi vẫn đi chơi.
c.  Hôm nay trời mà mưa tôi vẫn đi chơi.

4.    Someone wants to know where Vietnam is located.  You say:
a.  Việt Nam ở bán đảo Đông Dương.
b.  Việt Nam ở gần Thái Lan.
c.  Việt Nam ở gần In đô nê xia.

5.     Someone wants to know which region in Vietnam has the Hồng river.
       You reply:
a.  Sông Hồng ở miềng Trung.
b.  Sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam.
c.  Sông Hồng ở miền Nam

6.     You want to find out which country is located on the north border of 
        Vietnam. You ask:
a.   Phía bắc Việt Nam là nước gì?
b.   Miền bắc Việt Nam giáp nước nào?
c.   Nước nào ở miền bắc Việt Nam?

7.     You want to know if the shape of Vietnam looks like an S.  You ask:
a.   Việt Nam giống hình chữ S, phải không?
b.   Chữ S giống hình nước Việt hả?
c.   Hình nước Việt Nam là chữ gì?

8.     You want to know how large the area of Mekong Delta is. You ask your teacher:
a.   Bao nhiêu cây số vuông đồng bằng sông Cửu Long rộng, thầy/cô?
b.   Đồng bằng sông Cửu Long mấy cây số vuông?
c.   Thưa thầy/cô. Diện tích của đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu cây số vuông?Back to Review Exercises
Copyright 2004 byLê Pham Thúy-Kim