INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 21
Grammar Quiz

This grammar quiz reviews the use of ước gì, ngoài, and which is introduced in chapter 21.Multiple Choice 
Choose the most correct verb to fill in the blank for the following sentences:
  
1.  Tôi trúng số độc đắc thì tôi sẽ mua một căn nhà gần bãi biển.
2.  Anh Cẩn sang năm anh được đi thăm bạn ở bang Arizona.
3.  Tôi nghĩ hoa hồng và hoa cúc, chị Tuyết cũng rất thích hoa lan nữa.
4. chó và mèo, anh còn thích nuôi súc vật nào?
5. Ngày mai trời mưa thì chúng ta ở nhà hát ka ra ô kê nhé!
6. chúng mình có tiền đi du lịch vòng quanh thế giới.
 


Back to Review Exercises
Copyright 2006 byLê Pham Thúy-Kim