INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 22

 

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer.  Then click on answer button to check your answers 1.     You want to know the hero that your friend most admires.  You ask:
a.  Chị ngưỡng mộ vị anh  hùng nào nhất?
b.  Chị hâm mộ vị anh hùng nào nhất?
c.  Chị thích người anh hùng gì?
 

2.     Someone wants to know the name of the general who defeated the 
        Mongols at Bạch Ðằng river.  You reply:
a.  Quang Trung Nguyễn Huệ là vị tướng đã thắng quân Mông Cổ ở sông Bạch Đằng.
b.  Trần Hưng Đạo là vị tướng đã thắng quân Mông Cổ ở sông Bạch Đằng.
c.  Lê là vị tướng đã thắng quân Mông Cổ ở sông Bạch Đằng.

 

3.    Someone wants to find out how long it took Lê Lợi to gain independence for Vietnam.

      You answer:
a. Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh 15 năm.
b. Lê Lợi phải kháng chiến quân Minh 10 năm mới giành lại được độc lập cho Việt Nam
c. Mười  năm rồi Lê Lợi mới thắng được quân Minh.

 

4.    You want to know which VN emperor defeated the Chinese at the Ðống Ða battle.  

       You  ask: 
a.  Vị hoàng đế nào đã thắng quân Trung Quốc ở trận Đống  Ða?
b.  Ai là vua nào đã thắng quân Trung Quốc ở trận Đống  Ða?
c.  Hoàng đế nào thắng ở Ðống Ða?

5.     You want to know if Hai Bà Trưng committed suicide at the Hát River.  You ask:
a.  Hai Bà Trưng chết ở sông Hát, phải không?
b.  Tại sao Hai Bà Trưng chết ở sông Hát?
c.  Có phải Hai Bà Trưng đã tự tử ở sông Hát không?

6.    A person whom you are not really fond of invite you  to attend his wedding. 
       You "complain" to a friend: 
a. Tôi được cho đi ăn cưới cuối tuần này.
b. Tôi được mời đi ăn cưới cuối tuần này.
c. Tôi bị mời đi ăn cưới cuối tuần này.

7.     You are so happy that you got a good deal on your new car.  You tell a friend: 
a.  Tôi mua được một chiếc xe tốt mà rẻ.
b.  Tôi mua phải một chiếc xe tốt mà rẻ.
c.  Tôi bị mua một chiếc xe tốt mà rẻ.

 

8.     Someone wants to know if your new apartment is quiet.  It is so noisy but you did not

        know about it before renting it.  You answer:
a.  Tôi thuê được một căn hộ ở một khu ồn ào quá!
b.  Tôi thuê phải một căn hộ ở một khu ồn ào quá!
c.  Tôi bị thuê một căn hộ ở một khu ồn ào quá!


Back to Review Exercises
Copyright 2004 byLê Pha.m Thúy-Kim