INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 23

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer.  Then click on answer button to check your answers 1.     You want to know which religions are most followed in Vietnam.  You ask:
a. Ở Việt Nam có đạo/tôn giáo nào theo nhiều nhất?

b. Ở Việt Nam đạo/tôn giáo nào thịnh hành nhất?

c. Ở Việt Nam người ta theo đạo/tôn giáo nhiều?

 

2.     Someone wants to know your religion.  You reply:
a.  Tôi theo đạo Công giáo/Phật giáo/Tin lành.
b.  Tôn giáo tôi là đạo Công giáo/Phật giáo/Tin Lành.

c.  Đạo Công giáo/Phật giáo/Tin Lành là đạo của tôi.


3.    Someone wants to know what is the most important holiday for Buddhism.  You reply:

a. Sinh nhật của đức Chúa là ngày quan trọng nhất.
b. Lễ Giáng Sinh là sinh nhật của đức Phật
c. Lễ Phật Đản là ngày lễ quan trọng của Phật Giáo.

4.    You want to find out if Confucianism has spreaded to Vietnam during the Chinese 
       domination.  You ask:
a.  Có phải đạo Khổng được truyền bá sang Việt nam trong thời kỳ bắc thuộc không?

b.  Đạo Khổng truyền bá sang Việt nam trong thời kỳ đô hộ không?

c.  Ðạo Khổng truyền bá ở Việt Nam trong thời gian gần đây không?

5.     Someone wants to know which beliefs has been followed first in Vietnam.  You 
        answer:
a.  Đạo Lão là đạo đầu tiên ở Việt Nam.
b.  Đạo thờ thần là đạo đầu tiên ở VN.
c.  Đạo thờ thần là đạo

 

6.     You want to know which VN traditional theaters are well like by the people.  You ask:
a. Sân khấu truyền thống nào người ta thích hơn?

b. Loại hình sân khấu truyền thống nào được nhiều người Việt Nam thích nhất?

c. Ở Việt Nam người ta thích xem sân khấu truyền thống nào?

 

7.     Someone wants to know the characteristics (đặc điểm) of folk paintings.  You reply:
a.  Tranh dân gian dùng màu gốc và được vẽ trên giấy dó.
b.  Tranh sơn mài đẹp và có nhiều đề tài dân tộc.

c.  Tranh sơn dầu có nhiều màu sáng và có ở Việt Nam từ xưa.


8.  Someone wants to know what the most popular VN traditional theaters are. You reply:
a. Cải lương và chèo được thích nhất.
b. Sân khấu được ưa chuộng là chèo, múa rối nước và cải lương.
c. Chèo, múa rối nước và cải lương là ba loại hình sân khấu truyền thống được ưa chuộng.


Back to Review Exercises
Copyright 2005 byLê Pha.m Thúy-Kim