INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 23
Grammar Quiz

This grammar quiz reviews the uses of mà which are explained  in chapter 23.



Multiple choice 
Choose the most correct use/function of in the following sentences:
 
1. Tôi đă nói với anh là tôi theo đạo Phật !
2. Phimtôi thích đến tuần sau mới chiếu.
3. Vì yêu anh ấy thường đi nhà thờ.
4. Cô Bích theo đạo Công Giáomà đến lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh mới đi lễ.
5. Thầy Tuệtrúng số  th́ ông sẽ cho sinh viên học tiếng Việt đi thăm Việt Nam.
6. Sinh viên nào không thích được nghỉ học?
7.  Họ muốn mướn một căn nhà phải đẹp và đầy đủ tiện nghi.
8. Anh cứ đến làng Đông Hồ xem người ta vẽ tranh dân gian.




Back to Review Exercises
Copyright 2005 byLê Pham Thúy-Kim