CHƯƠNG 13 - HÌNH DÁNG & TÍNH TÌNH

Bài tập chính tả

  
LISTEN to the audio file one time FIRST!! Next, LISTEN to it again and fill in all the gaps (one word per blank). Then press "Check" to check your answers and print it out to submit in class as homework.


dict13.jpg

Cô Tư Cẩm Lệ cha , mẹ vóc , cái hô và hơi lộ. Nhưng cái cô hô có , đặn khít khao, cô ửng tự nhiên. cô chỉ hơi lộ, không lấn át nhau. Đã vậy sóng cô còn rượt, ngời, hoạt. Kể ra cô .

__________________________________________________
*Trích trong một truyện ngắn của Hồ Trường An: http://www.dactrung.com

POST ACTIVITIES:
Sau khi làm bài tập chính tả, hãy trả lời những câu hỏi sau:

1) Cha mẹ của cô Tư Cẩm Lệ như thế nào?
2) Cô Tư Cẩm Lệ có đôi mắt nhỏ hay to? Mắt cô đẹp hay xấu?
3) Môi và miệng cô Tư Cẩm Lệ như thế nào?
4) Bạn thấy cô Tư Cẩm Lệ đẹp, xấu, hay không đẹp không xấu?