VIẾT CHÍNH TẢ - CHƯƠNG 14

  
Hãy nghe đọc bài chính tả và điền vào những chỗ trống, mỗi chỗ trống là một từ.
Tự chữa lấy bệnh
flu.jpg Tylenol Aspirin.jpg

năm không ai bị ba , là vào đông trời . hen, , , , mẩy và là những thường hay xảy ra lúc bệnh . Phần đông chúng ta tự chữa lấy bằng những thứ trong nhà như Aspirin , Tylénol chẳng hạn . Có người thì còn phối hợp thêm một vài như đánh dầu, cạo gió, bắt gió ... vân vân…cho mau bệnh.. ngơi , tịnh dưỡng , nhiều ,ăn cam , ăn cháo gà thật bỏ nhiều hành , nhiều tiêu, cạo gió, bắt gió , và dầu đều là những cách giúp chúng ta mau lành bệnh. Nói chung, các thông thường để chữa đều rất dễ mua không cần phải có của bác sĩ.

Nguồn: http://www.advite.com
***************************************************
SAU KHI VIẾT CHÍNH TẢ
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng tiếng Việt.
1) Người ta (people) thường bị hai chứng bệnh này vào mùa nào và thời tiết như thế nào?
2) Khi bị hai chứng bệnh này người ta thấy thế nào?
3) Ngoài việc Aspirin hay Tylénol, người bệnh còn làm gì để tự chữa bệnh?
4) Còn bạn, khi bị hai chứng bệnh này thì bạn làm gì để tự chữa bệnh?