CHƯƠNG 15 - Truyền thông đại chúng

LISTEN to the audio file one time FIRST!! Next, LISTEN to it again and fill in all the gaps (one word per blank). Then press "Check" to check your answers and print it out to submit in class as homework.

  
olympic.pnginternet.jpg dict15.mp3

Internet vượt mặt

Trong các Thế vận hội (Olympic) đây, vẫn là nhà hàng cho . Tuy nhiên, do chế bởi sóng, các không thể trực tiếp tất cả các cuộc thi, trận đấu của Thế vận hội.

Nhưng Olympic 2008 này, qua Internet, người có thể trực tiếp tất cả các màn so tài. , với Internet, họ có thể thoải mái theo sở chứ không phụ thuộc vào của nhà . Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong các kỳ Olympic.

Nguồn: http://forum.ashui.com