CHƯƠNG 17: Giáo dục và nghề nghiệp

Dictation Exercise

  
Listen to each sentence ONCE first. Then, listen again while filling in all the gaps: one word per gap. After that, press "Check" to check your answers.


CẦN

nay công ty tư vấn trong lĩnh vực cần một làm tại Hà Nội.

:
- chuyên
-có ít một năm làm cho nghiệp
- Anh tối thiểu đạt trình độ
-nhiệt tình, , đi tại các tỉnh trong
-có về internet, email

Các quan tâm ( theo ) và thư tỏ tới sau đây ngày 28/2/2008: markdc@markdc.com.vn

Lưu ý: không qua và chỉ đủ mới mời tới .