CHƯƠNG 21: Đất nước Việt Nam

Dictation Exercise

  
Listen to each sentence ONCE first. Then, listen again while filling in all the gaps: one word per gap. After that, press "Check" to check your answers.

Các loại hình du lịch chủ yếu trên Vịnh Hạ Long hiện nay
Du lịch tham quan: Du khách , tham quan các hang và vui chơi , tại các trên Vịnh.

halong1.jpg
Du lịch chèo thuyền phao (Kayaking): du lịch . Một tàu lớn du khách và những thuyền nhỏ ra những vùng để du khách tự thuyền , phá những mới mẻ trên Vịnh.


Du lịch sinh thái Vịnh Hạ Long: du khách đến những khu , hoang sơ, các vùng san hô quí hiếm trên Vịnh..
.halong2.jpg