CHƯƠNG 12: Ở cửa hàng / Ở cửa hiệu

Dictation Exercise - Bài tập chính tả

  
LISTEN to the audio file one time FIRST!! Next, LISTEN to it again and fill in all the gaps (one word per blank). Then press "Check" to check your answers and print it out to submit in class as homework.
ao_len.jpg men_shirt.jpg suit_1.jpg boots.jpg sneakers2.jpg giayvai.jpg men_blkshoes.jpg


Thời trang Tết

Có thể , “thời trang Tết” cho giới nay có thiết kế lạ mắt và đa dạng. Với đồng - đồng, bạn có thể được len “phổ thông” ở Đinh Liệt. Hay nếu để kèm với vét tông vào dịp Tết, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng đến … Thời trang năm nay cũng sôi động với bốt cao cách điệu, được giới nữ quan tâm. của những này khoảng đến và khoảng trở lên, nếu là “hàng hiệu”. Chị Thu, nhân viên hàng của một cửa hàng Tôn Đức Thắng cho biết, nếu như , thường chọn để với ( phổ biến từ đến ), thì người trung niên quan tâm đến , để cùng vét tông. …

Source: http://www.tienphong.com

****************************************************************************************************************************************************************
Post-dictation questions: Type or write them on paper to submit.

1. What are the price points of
a. men shirts? b. sweaters? c. canvas shoes or sneakers?
2. What type of shoes do middle-aged people (người trung niên) are interested in buying?