CHƯƠNG 8: Bề ngoài / Ngoại hình

Dictation Exercise

  
Listen to the dictation. Fill in all the gaps, one word per gap. Then press "Check" to check your answers.
dict8.JPG

Cả nhà tôi cũng yêu thương bé Xuân Mai. Nó là em kế tôi. nay em lên tuổi. Dáng em dễ thương. em hồng và gương . Mái em huyền và ngang vai. Cặp em láy luôn mở với hàng mi cong cong. Bé Xuân Mai có đôi môi như son và nào cười làm gương em trông càng đáng yêu hơn