LISTENING COMPREHENSION

Shopping

Listen to the sound file, then type the full numbers in all the gaps although you only hear the short version of the number. Then press "Check" to check your answers.
1. -Cái bình sơn mài này bao nhiêu cô?
-Cái bình này đẹp nhất phố đấy. Tôi bán rẻ cho ông thôi!

2. -Anh mua đôi giầy này bao nhiêu tiền thế?
-Rẻ lắm em à, chỉ có thôi.

3. -Còn em, cái xách tay này em mua bao nhiêu?
-Cũng rẻ, hàng ngọai (import merchandise) mà chỉ có thôi à.

4. -Cái máy nghe nhạc này bao nhiêu anh?
-Dạ, . Cô nghe thử không?

5. -Thế còn cái này?
-Cái này xịn (good - slang) hơn, .

6. -Chiếc quần bò này giá bao nhiêu chị?
-Hàng mới về đó cô, kiểu mới nhất. Cô cho xin .

7. -Bức tranh thêu này bao nhiêu tiền hả chị?
-Bức này lớn .

8. -Còn bức kia nhỏ thì .