CHƯƠNG 12 - AT THE SHOP

Clothes

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
shirts.jpg chiếc áo sơ mi
dresses.gif chiếc áo đầm
t_shirt.jpg chiếc áo phông
aodai.gif chiếc áo dài
skirts.jpg cái váy
pants.jpg cái quần tây
jeans.jpg (Northern dialect) cái quần bò
jeans.jpg(Southern dialect) cái quần gin
sneakers.jpg chiếc giầy thể thao
thongs.jpg chiếc dép
sandals.jpg chiếc xăng đan
scarves.jpg< cái khăn choàng
handbags.jpg cái túi xách
hat.jpg(Northern dialect) cái mũ
hat.jpg [Southern dialect] cái nón [Southern dialect]
conical_hat.JPG cái nón lá