CHƯƠNG 14 - Transportation and Directions

Transportation and Directions

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Anh ơi! Làm ơn chỉ tôi đường đến chợ Đồng Xuân.
Cô đang ở phố Đinh Tiên Hoàng, đúng không?
Cô đi thẳng bờ hồ,
đến phố Hàng Đào thì rẽ phải
Đi thẳng, đến phố Hàng Đào, rẽ phải
Sau đó, cô đi thẳng qua năm cái ngã tư
Cô sẽ thấy ở bên tay phải
Cám ơn anh nhiều.
Không có gì.