LET'S SPEAK VIETNAMESE

CHAPTER 17:  At the Restaurant

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the correct answer, then click on the Answer button to see if your choice is correct.


1.  You want to read a menu. You ask the waiter:
a. Anh có mấy tờ thực đơn?
b. Thực đơn ở đâu anh?
c. Anh cho tôi đọc thực đơn.

2.   You ask a server if a dish is spicy.
a.  Món gà xào này có cay không chị?
b.  Cam này ngọt hả?
c.  Cam có ngọt chưa?


 
3.   You want find out how much a plate of chả giò costs.  You ask: 
a. Bao nhiêu tiền chả giò vậy?
b. Một đĩa chả giò bao nhiêu tiền?
c. Giá tiền đĩa chả giò là bao nhiêu vậy?


 
4.   You ask the server to bring you more chopsticks.
a. Có đũa không?.
b. Đũa để ở đâu vậy?
c. Anh cho tôi hai đôi đũa.
.5.
 You order two bowl of VN beef noodles soup, one plate of fried shrimp, and one plate of chicken cabbage salad for you and your date.
a. Anh cho chúng tôi hai bát phở bò, một đĩa tôm chiên và một đĩa gỏi gà
b. Anh có phở, tôm chiên và gỏi gà không?
c. Hai phở bò, một tôm chiên và một gỏi gà nhé!

6.  After eating, you want to have the bill and pay.  You call the waitress:
a. Thôi, bao nhiêu tiền đây?
b. Chị à, tôi muốn trả tiền.
c. Chị ơi!  Tính tiền đi!Back to Review Exercises
Copyright 2006 by Lê Phạm Thúy-Kim