CHƯƠNG 17 - Ở hiệu ăn

Gọi thức ăn

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Thưa quý khách dùng gì ạ?
Anh cho chúng tôi một đĩa bánh cuốn, một đĩa chạo tôm và một đĩa gỏi ngó sen ăn trước.
Sau đó, anh cho một đĩa gà xào sả ớt, một bát canh chua cá, một đĩa tôm chiên và ba phần cơm.
À, gà đừng để nhiều ớt nhé.
Vâng, thế còn đồ uống ạ?
Anh cho nước chè.