CHƯƠNG 18 - Phone Conversations

Making an appointment - Hội thoại 3b

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Xin lỗi anh. Luật sư Bình đi vắng.
Anh cần gì ạ?
Nhờ cô nói luật sư Bình
tôi muốn hẹn gặp ông ấy lúc 10 giờ sáng mai.
Dạ, xin anh cho biết tên.
Nguyễn Thăng Long
Anh gặp luật sư Bình lúc 11 giờ được không ạ?
10 giờ sáng mai luật sư có hẹn rồi.
Được.
À, điện thoại tôi số
tám tám hai hai bốn tám sáu sáu