CHƯƠNG 19 - Ở khách sạn

ORAL PRACTICE: Dialog 1

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Chào anh. Tôi cần thuê một phòng.
Chị có đặt phòng trước không ạ?
Không. Anh còn phòng trống không?
Thưa còn. Chị định ở đây bao lâu?
Khỏang vài ngày.
Tiền phòng bao nhiêu một ngày, anh?
Chúng tôi có ba lọai phòng.
hai mươi, hai nhăm và ba mươi đô la một ngày.
Giá bao ăn sáng.
Mỗi phòng đều có điều hòa, truyền hình cáp và nước nóng.
Tốt quá! Cho tôi thuê phòng 20 đô.
Vâng. Xin chị cho hộ chiếu và thị thực để đăng ký.