CHƯƠNG 19 - Ở khách sạn

ORAL PRACTICE: Dialog 3

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Khách sạr có tour đi tham quan không cô?
Dạ có. Chúng tôi có dịch vụ đặt tour cho khách.
Chị xem đây.
Có tour đi vịnh Hà Long một ngày,
giá có ba trăm nghìn đồng
bao gồm tiền xe
tiền đi thuyền
bữa ăn trưa
vé thắng cảnh và hướng dẫn
Cô có tour nào nữa không?
Đây, mời chị xem giấy giới thiệu các tour du lịch.
Có đầy đủ giá cả và lịch trình.