CHƯƠNG 19 - Ở khách sạn

ORAL PRACTICE: Dialog 4

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Cô cho tôi trả phòng.
Vâng. Chị ở phòng số mấy ạ?
Phòng 116.
Dạ, tiền phòng 5 ngày là $100 đô.
cộng với 5% phí phục vụ
và 10% thuế
Xin gửi chị giấy biên nhận.
Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không
Được chứ ạ.
Nhưng chúng tôi phải tính thêm
hai phẩn bẩy mươi lăm phần trăm
Thôi, để tôi trả tiền mặt vậy.