CHƯƠNG 19 - Ở khách sạn

AUDIO FLASHCARDS: Các dịch vụ ở khách sạn

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
lịch trình
to go sightseeingđi tham quan
to do laundry for guestsgiặt là quần áo cho khách
to take guests to the airport đưa khách ra sân bay
ticket for sightseeingvé thắng cảnh
đầu đủ giá cả và lịch trình
room serviceđem thức ăn đến phòng
to book for plane tickets for guestsđặt vé máy bay cho khách
to call a taxi for guestsgọi xe tắc xi
to include; includingbao gồm
servicesdịch vụ
pricesgiá cả
to pick up guests at the airportđón khách ở sân bay
to do laundry for guestsgiặt ủi quần áo cho khách
tour guidehướng dẫn