CHAPTER 6 - Family & Relatives

Dialog 3

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to advance through the dialog.
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen each sentence.
3. Be sure to repeat each sentence out loud for a couple times.
4. Then record yourself saying the sentence and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on DELETE to go to the next sentence.
Anh Đan đã lập gia đình chưa?
Rồi. Anh ấy lấy vợ cách đây 6 năm rồi.
Họ có con chưa?
Có hai đứa: một đứa con trai và một đứa con gái.
Thế còn em gái anh Đan, cô ấy có chồng chưa?
Chưa. Liên vẫn còn độc thân.