CHƯƠNG 7: Hobbies & Pastimes

Dialog 2

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Cuối tuần rồi anh làm gì?
Anh rất mê bóng đá.
Anh luôn luôn đi tập.
Còn em?
Em thích bơi lội và tập thể dục.
Khi rảnh em cũng thường xem bóng đá trên ti vi.
Chiều mai Chi đi xem anh và các bạn chơi bóng đá nhé.