CHƯƠNG 8 - Physical Appearance

Dialog 1a

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Không có gì.
Dung là ai, chị biết không?
Cô ấy xinh, cao
Ồ, thế à.
tóc dài, mặt trái xoan và đeo kính
Xin lỗi chị, tôi đang tìm cô Dung.
À, Dung kìa.
Cảm ơn chị nhé!