CHƯƠNG 8 - Physical Appearance - DIALOG 1B

Dialog 1b

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
À này, chị đã gặp anh Sam chưa?
Có phải Sam là bạn trai của Tina không?
Ừ.
Mình chưa gặp.
Anh ấy như thế nào?
Có đẹp trai không?
Khá đẹp trai.
tóc nâu, mắt xanh và cao khoảng 1 mét 85.