LET'S SPEAK VIETNAMESE

CHARACTER AND PERSONALITY
Communicative ExerciseWhat would you say in Vietnamese in the following situations?
  1.   You want to know someone's personality   You ask a friend:
  a.  Tình tình anh ấy làm sao?
  b.  Tình tình của anh ấy như thế nào ?
  c.  Chị thấy anh ấy thế nào?

  2.   You want to know if a mutual friend is easy going and jovial. You ask a classmate:
  a.  Anh Vũ có dễ tính và vui tính không?
  b.  Anh Vũ dễ tính và vui tính thế nào?
  c.  Anh Vũ dễ tính và vui tính làm sao?

  3.   You want to know if your friend's mother is stricter than his father. You ask:
  a.   Mẹ bạn khó tính hơn không? 
  b.   Mẹ bạn là khó tính hơn bố bạn hả?
  c.   Mẹ của bạn có khó tính hơn bố của bạn không?

  4.  You want to know IF your new professor is very easy going.  You ask a classmate:
  a. Có phải giáo sư Lê dễ tính lắm không?
  b. Giáo sư Việt dễ lắm không?
  c  Anh thấy giáo sư nào dễ tính?

  5.   Your teacher of VN wants to what you think of Vietnamese language.   He asks:
  a.   Tiếng Việt thế nào?
  b.   Em thấy tiếng Việt thế nào?
  c.   Em thấy tiếng Việt làm sao vậy?
   

  6.   You reply to the question your teacher asked in #5:
  a.   Em học tiếng Việt khó lắm.
  b.   Tiếng Việt là thú vị và lắm khó.
  c.   Em thấy tiếng Việt thú vị nhưng khó hơn tiếng Anh.

  7.  You want to know which class your classmate likes the most. You ask:
  a.  Hùng thích lớp học nhất nào?
  b   Hùng thích nhất lớp học gì?
  c.  Hùng thích học lớp nào nhất ?

  8.  You want to find out which movie is the best this week. You ask:
  a.  Cuốn phim nào hay nhất tuần này, chị biết không?
  b   Cuốn phim hay nhất tuần này là gì vậy?
  c.  Tuần này có cuốn phim nào rất hay không ?


  9. You want to know which student is the tallest in your class. You ask a classmate:
  a.  Sinh viên nào cao nhất lớp này?
  b.  Sinh viên nào là cao nhất?
  c.  Ai là cao nhất lớp?

10.   You want to find out if your date likes watching basketball more then dancing. You ask:
a.   Anh/Em thấy nhẩy đầm hơn xem bóng rổ không?
b.   Xem bóng rổ thú vị hơn nhẩy đầm không?
c.   Anh/Em thích xem bóng rổ hay nhẩy đầm hơn?


11.  A classmate wants to find out IF a mutual friend is as studious as another friend.
You tell him:

a. Dan và Larry cùng chăm học.
b  Dan cũng là chăm học bằng Larry.
c. Dan cũng chăm học như Larry.Copyright 2007 by Lê Phạm Thúy Kim